درباره تاپ فایو

تاپ فایو به عنوان نخستین رسانه معرفی پنجگانه های برتر ایران و جهان سعی دارد تا رسالت خود را مبنی بر داوری عادلانه در حیطه های مختلف زندگی و کسب و کار در قالب مقالات خود ارائه نماید تا بتواند محتوایی جذاب، آموزشی و یاری‌رسان انتخاب‌های افراد را تهیه و منتشر نماید.