با ما ارتباط برقرار کن

درباره ما

احسان خواجوی
مدیر فنی و استراتژیست پروژه
فریبا عباسی
کارشناس تولید محتوا
پویان خالقی
مدیر شبکه های اجتماعی
محمدحسین قپانداران
استراتژیست محتوا