با ما ارتباط برقرار کن
سینما و تئاتر سینما و تئاتر

سینما و تئاتر

۵ دلیلی که تئاتر زندگی ما را بهتر می‌کند؟

یکی از ویژگی‌های بارز سازمان theatrewashington.org، این است که نشان می‌دهد “تئاتر” الهامات خود را مدیون هوارد شالویتز، مدیر هنری...