با ما ارتباط برقرار کن
زنان مخترع در جهان زنان مخترع در جهان

کسب و کار و شرکتها

۵ اختراع برتری که زنان در جهان ثبت کرده اند!

در اواخر قرن بیستم تنها ده درصد از مردم، از اختراع زنان باخبر بودند. وقتی که شما لیستی از مشهورترین...